Gizlilik Koşulları

 1. İşbu Gizlilik Koşulları’nın amacı, Tesis’e, Platform kullanıcılarına ve Müşteri’ye ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Koşulları, Tesisler ile akdedilen Platform Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
 2. HotelRunner, Platform üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve Tesis, kullanıcı ve Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü bilgi ile fatura bilgisi ve ödeme tercihlerine ilişkin bilgi), Tesis ile yaptığı Platform Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacak ve Tesis’in onayı dışında kullanmayacaktır. Bu kapsamda HotelRunner, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 3. Söz konusu kişisel bilgiler, Platform Kullanım Koşulları’nda belirtilen hallerin dışında, Tesis, kullanıcı ve Müşteri ile temas kurmak veya Tesis’in Platform’daki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, kullanıcının ve Müşteri’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler ayrıca HotelRunner (veya Tesis’in ayrıca onay vermesi halinde HotelRunner’nın iş birliğinde olduğu kişiler) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden uygulama ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.
 4. HotelRunner, Tesis’in Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, HotelRunner ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
 5. HotelRunner ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Tesis’e ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
 6. Platform Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
 7. Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 8. Tesis’in haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.
 9. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Platform’da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, HotelRunner gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 10. HotelRunner, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Tesis’in bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.
 11. Platform üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, HotelRunner’ın bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 12. HotelRunner, işbu Gizlilik Koşulları’nı dilediği zaman Platform’da yayımlamak suretiyle değiştirebilir. HotelRunner’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Koşulları hükümleri Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
 13. Tesis, Müşteriler ile akdettiği sözleşmelerin işbu Gizlilik Koşulları’na uygun olmasını sağlamayı, işbu Gizlilik Koşulları doğrultusunda Müşteriler’den gerekli onayları almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. Tesis ve Müşteriler’e ait bilgiler, HotelRunner ürün ve hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil olmak üzere, HotelRunner ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesi ve muhafazası sağlanmaktadır.