Kullanım Koşulları

 1. Taraflar

İşbu Koşullar, HotelRunner ile, HotelRunner hizmetinden faydalanmak üzere işbu Koşullar’ı kabul eden Tesis arasında uygulanacak olan hüküm ve koşulları içermektedir.

 1. Tanımlar

HotelRunner”; Maltepe Ofispark, No: 21 Kat: 6 Maltepe, 34843, İstanbul adresinde mukim HotelRunner Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.’ni,

Hizmet”; HotelRunner tarafından sağlanan ve detayları Platform kapsamında belirtilen, internet, mobil telefonlar, sosyal ağlar veya HotelRunner tarafından belirlenen sair ortamlardan sunulan teknoloji hizmetlerini,

Koşullar”; işbu Platform Kullanım Koşullarını,

Müşteri(ler); Tesis’ten konaklama vb. hizmetleri alacak gerçek veya tüzel kişiyi,

Tesis(ler); işbu Koşullar çerçevesinde Hizmet’ten faydalanan Tesis veya Tesisleri,

Acente(ler); HotelRunner tarafından acentelere sunulmakta olan hizmetler veya Kanal Yöneticisi (Channel Manager) hizmeti vasıtasıyla Tesis ile ilişki kuran online acenteleri,

Platform; tüm hakları HotelRunner’a ait olan ve Tesis’e çeşitli dillerde internet sitesi oluşturma ve yönetme, çevrimiçi rezervasyon alma, online acenteler ve sosyal medya siteleri ile entegrasyon ve benzeri imkanlar sunan HotelRunner yazılım servisini,

Site; HotelRunner’a ait Hizmetler’in özelliklerinin ve işbu Platform Kullanım Koşulları’nın yer aldığı https://hotelrunner.com alan adından erişilebilen internet sitesini

Ticari Koşullar; HotelRunner ile Tesis arasında Tesis’in Hizmet’ten faydalanmasına ilişkin ticari hüküm ve koşulları düzenlemek üzere akdedilebilecek olan belgeyi,

ifade eder.

 1. Koşullar’ın Konusu

İşbu Koşullar, Tesis’in Platform’u kullanmasına ve HotelRunner tarafından sunulmakta olan Hizmet’ten faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşullar ile Tesis ile Müşteriler arasında akdedilecek sözleşmelerde bulunması gereken asgari hükümleri düzenlemek üzere akdedilmektedir.

Platform’un çeşitli alanlarında Hizmet veya Platform kullanımına ilişkin ek yahut farklı koşullara yer verilebilecek olup, bahsi geçen koşullar işbu Koşullar’ın eki ve ayrılmaz bir parçası addedilecektir. İşbu Koşullar ile Platform’un farklı bir alanında yer alan ek koşullar arasında herhangi bir farklılık olması halinde, bahsi geçen ek koşullar geçerli addedilecektir.

 1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
 • Tesis, Hizmet’ten yararlanma ve Müşteriler’e yararlandığı Hizmet kapsamında konaklama vb. hizmetler sunmaya yetkili bulunduğunu, bu kapsamda hem şirketinin hem de yetkili tesisinin yasal olarak sahip olması gereken tüm izin ve ruhsatlara sahip olduğunu ve Hizmet süresince de bu izin ve ruhsatlara sahip olmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Tesis, Platform’da belirtilen Hizmet kategori veya türlerinden birini seçerek Hizmet’ten faydalanmaya başlayabilecektir. HotelRunner herhangi bir zamanda Platform üzerinden sunduğu Hizmet’in kapsamını genişletebilir veya daraltabilir. Tesis’in Platform üzerinden faydalandığı her bir Hizmet bu Koşullar ve ekleri ile Platform üzerinden Tesis’in bilgisine sunulan diğer Hizmet’e özel koşullara tabi olacaktır.
 • Her bir kategori kapsamında HotelRunner tarafından sunulacak ürünler ve hizmet kapsamları Platform’da, Site’nin ilgili bölümlerinde ve işbu sözleşme ile işbu sözleşmenin eklerinde belirtilmiş olup, söz konusu kategoriler ile bu kategoriler kapsamında sunulan ürün ve hizmet kapsamları zaman zaman HotelRunner tarafından değişikliğe tabi tutulabilecektir.
 • Hizmet’ten faydalanmak isteyen Tesis Platform üzerinden bir hesap oluşturmalıdır. Tesis tarafından tek bir hesap oluşturulabilecek olup, haklı bir neden olmaksızın birden fazla hesap oluşturulduğunun tespiti halinde hesapların tamamı kapatılacak ve Tesis’e ücret iadesi yapılmayacaktır. Tesis, hesaba erişim için kullanılan kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olup, bu kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan her türlü işlem Tesis’in sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını yahut yetkisiz kişilere ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde Tesis durumu derhal HotelRunner’a bildirecektir. Tesis, hesap bilgilerinin tam, doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlü olup, bu bilgilerin tam, doğru ve güncel olmaması veya olmadığından şüphe duyulması halinde HotelRunner Tesis’in Hizmet’ten faydalanmasını askıya alabilecek veya sonlandırabilecektir.
 • Tesis tarafından Müşteriler’e yönelik herhangi bir kampanya yapılacak olması halinde Tesis gerekli tüm izin ve yetkilere sahip olacağını ve bu kampanyaların kapsam ve içeriği ile ilgili olarak HotelRunner’ın kendisine ve Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • Tesis, Hizmet’i kullanarak oluşturduğu yahut Hizmet’i entegre ettiği internet sitesi ve ilgili içeriklerin, Hizmet kapsamında ve/veya Hizmet kapsamı dışındaki faaliyetlerinin ve Müşteri’ye sunduğu ürün ve hizmetlerin yürürlükteki mevzuata ve genel ahlaka uygun olmasından bizzat sorumlu olacaktır.
 • Tesis, Hizmet’in tam ve gereği gibi kullanılabilmesi için HotelRunner’a sunduğu bilgi ve verilerin (Müşteri bilgileri, ödeme bilgileri, oda bilgileri vs.) tam, doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür. HotelRunner’a sunulan herhangi bir bilginin eksik, hatalı veya güncel olmaması nedeniyle meydana gelen zararlardan hiçbir şekilde HotelRunner sorumlu olmayacaktır.
 • Tesis, HotelRunner tarafından kendisine iletilen Müşteri bilgilerini her daim koruyacak, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve yasalara aykırı şekilde kullanmayacaktır. Tesis tarafından bu bilgiler kullanılarak yapılan her türlü iletişim, yürürlükteki mevzuata uygun olacaktır.
 • HotelRunner, Hizmet kapsamında zaman zaman üçüncü kişi ve iş ortakları ile çalışabilecek olup, Tesis bu kapsamda kendisine ve Müşteriler’e ait, Müşteri’nin konaklaması ve Tesis’in ilgili hizmetini verebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgilerin söz konusu üçüncü kişiler ve iş ortakları ile paylaşımına muvafakat etmektedir. Tesis ayrıca Platform’da yer alan bilgilerinin ve ilgili içeriklerin Müşteriler ve HotelRunner’ın çeşitli hizmetlerinden faydalanan Acenteler’e de ifşa edilebileceğini, bu kapsamda HotelRunner’a gerekli kullanım haklarının verildiğini kabul eder.
  Tesis, platformu kullanımı sırasında HotelRunner’a vermiş olduğu telefon, e-mail ve adres bilgilerinin, HotelRunner ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlaması ve/veya HotelRunner promosyon, kampanya ve fırsatlarından haberdar edilmesi için kendisi ile iletişime geçmek amacı ile kullanılmasına ve söz konusu bilgilerin bu amaçla saklanmasına onay verdiğini beyan eder.
 • Tesis, HotelRunner tarafından sunulan Hizmet’ten faydalanmasının herhangi bir şekilde ürün ve hizmetlerine ilişkin bir onay teşkil etmediğini, bu kapsamda HotelRunner ile olan ilişkisini, HotelRunner ya da ürün ve hizmetlerinin adını veya logosunu işbu Koşullar’da açıkça belirtilen kapsam dışında yorumlanacak şekilde tanıtım ve reklamlarında kullanmayacağını kabul eder.
 • Tesis, Müşteri ile akdedeceği konaklama vb. sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki hususların yer almasını sağlamakla yükümlüdür:
  • Müşteri tarafından Tesis’e sunulan bilgilerin, Müşteri’nin konaklamasının ve Tesis’ten sair faydalanmalarının sağlanabilmesi amacıyla HotelRunner ile paylaşılabileceği ve HotelRunner tarafından iş ortaklarına bu kapsam ve amaçla sınırlı olmak üzere iletilebileceği,
  • HotelRunner’ın Tesis tarafından kendisine sunulan Müşteri bilgilerini ayrıca idari merciler ve/veya yargı mercilerinden gelen talepleri yerine getirmek amacıyla ya da güvenlik, yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabileceği ve bu bilgileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edilebileceği,
  • Müşteri ve Tesis tarafından rezervasyonun iptaline ilişkin koşullar,
  • Rezervasyon sırasında (i) ilgili bedeller (oda ücreti, varsa ekstra ücretler, depozito gibi) için kredi kartı aracılığıyla ön provizyon alınması, (ii) kredi kartının doğrulanması için kredi kartından nominal bir meblağ alınması, veya (iii) ilgili bedellerin tahsiline muvafakat ettiği, rezervasyonun iptali durumunda döviz kuru komisyonları, kredi/bankamatik kartı komisyonları vb. dahil tüm bankacılık ve işlem ücretlerinin kendisinden tahsil edileceği, ödemelerde üçüncü kişi ödeme sağlayıcılarının kullanılması halinde bunların hizmet koşulları ile bağlı olduğu,
  • Tesis tarafından Müşteri’ye sunulan konaklama ve sair hizmetlerden münhasıran Tesis’in sorumlu olduğu.
  • Tesis’in işbu Madde 4 başta olmak üzere Koşullar’a yahut yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü Müşteri ve üçüncü kişi talepleri ile tüm ilgili zararlar (yasal, idari ve cezai yaptırımlar dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Tesis’e rücu edilecektir.
 1. Platform Kullanım Koşulları
 • Tesis’in, Platform üzerinde kullanabileceği özellikler seçtiği Hizmet kategori veya türleri kapsamı ile sınırlı olup, söz konusu Hizmetler’in detayları Site’de belirlenmiştir. Platform’un, Platform kapsamındaki yazılım ve tasarımların özellikleri Site’de yayınlanan kapsam ile sınırlı olup, HotelRunner hiçbir şekilde Platform ve Hizmetler’in Tesis’in özel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini taahhüt etmemektedir.
 • Platform Kullanım Koşulları kapsamında Tesis’e sağlanacak hizmet, Tesis’in kararı doğrultusunda aşağıdaki yöntemlerden biri ile ücretlendirilebilir:
  • Yüzdeli Hizmet Bedeli: Platform’a girilen rezervasyonlara ilişkin olarak Müşteriler tarafından ödenen bedelin Site’de ilgili hizmet tanımı ve kapsamında belirtilen Yüzdeli Hizmet Bedeli oranı kadarı, uygulanabilir vergiler (Katma Değer Vergisi, Satış Vergisi vb.) eklenerek Hizmet Bedeli olarak HotelRunner’a, kredi kartıyla online olarak veya HotelRunner tarafından bildirilecek banka hesabına ödenecektir. Taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda Hizmet Bedeli HotelRunner kayıtlarına göre belirlenecektir. Yüzdeli Hizmet Bedeli, gerçekleşen tüm online rezervasyonlara (içe aktarılan rezervasyonlar dahil) ait toplam bedel baz alınarak hesaplanmaktadır. Yüzdeli Hizmet Bedeli tabanlı HotelRunner üyelikleri için aylık asgari ödeme tutarıları bulunabilir. İlgili üyeliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiz. Üyeliğinizi sonlandırmak istediğiniz takdirde, tüm satış kanallarınızdan gelen ve HotelRunner hesabınıza kaydedilen ileriye dönük rezervasyonlara ait hizmet bedelleri, rezervasyonların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksınız muaccel hale gelir ve sizden tahsil edilir.
  • Sabit Hizmet Bedeli: Platform üzerinden Tesis’e sunulan hizmetlere ilişkin sabit ücretler Site’de ilgili hizmetlerin tanımı ve kapsamında belirtilen şekildedir. Bu ücretlere uygulanabilir vergiler (Katma Değer Vergisi, Satış Vergisi vb.) eklenecektir. Tesis işbu koşullar ile temin ettiği hizmet paketlerini Platform Kullanım Koşulları kuralları doğrultusunda, Site veya Platform Kullanım Koşulları ile tanımlanan Platform üzerinden değiştirebilecektir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin ödemeler ve bunlara bağlı vergi ödemeleri, Hizmet’in Tesis tarafından iptali, daha düşük ücretli bir Hizmet kategorisine geçiş vb. nedenlerle iade edilemez. Daha düşük Hizmet Bedeli bulunan Hizmet kategorisine geçiş ilgili dönem sonu gerçekleştirilecek, yüksek Hizmet Bedeli’ne tabi kategoriye geçiş ise Tesis’in talebine istinaden derhal gerçekleştirilerek ek tutar Tesis’ten ayrıca tahsil edilecektir.
 • Tesis, Hizmetler kapsamında oluşturacağı kendisine ait web sitesi için Platform’da sunulan hazır şablonlar ve içerikler doğrultusunda kendi web sitesini oluşturabilir, bu web sitesine Platform tarafından teknik olarak uygun olan şekilde kendisine ait içerikleri yükleyebilir. Tesis Platform kapsamında kendisine sunulan tasarım, görsel ve içerikleri sadece Hizmetler’in sunulması ve kendi web sitesinin oluşturulması ile sınırlı olarak kullanacak olup, işbu sözleşmenin sona ermesi veya web sitesi ile ilgili Hizmetler’in sonlandırılması halinde tasarım ve içeriklerin kullanımına derhal son verecektir.
 • Platform’da sunulan hazır şablon ve görseller ile Hizmetler kapsamındaki web sitesi sadece Site’de belirtilen tarayıcılar ve mobil cihazlarla uyumlu olup, HotelRunner, oluşturulacak web sitelerinin ve Hizmetler’in bunlar dışındaki cihazlarla uyumluluğu, bütünlüğü ve çalışabilirliği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 • Tesis, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u veya Platform kapsamındaki içerikleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Platform üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma ve işbu Koşullar’da belirtilen amaçların dışında kullanma hakkına sahip değildir. Tesis, virüs, otomatik iptal programları (cancel bots), Truva Atı (Trojan Horse), zararlı kod, internet paketi araştırıcısı (flood ping), servis dışı bırakma (denial-of-service) atakları, paket veya IP sahteciliği (spoofing), sahte yönlendirme veya elektronik posta adresi bilgileri veya benzer yöntemler ya da teknoloji kullanımı dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’a sair şekillerde müdahalede bulunmayacak, HotelRunner ve teknoloji sağlayıcılarının güvenlik önlemlerine uygun hareket edecektir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, HotelRunner’ın açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Tesis, Platform’a kendisi tarafından yüklenen (varsa) veya Müşteriler’e sunulan bilgi, içerik, yazışma ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Tesis ayrıca, söz konusu içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Platform’un veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.
 • HotelRunner, Tesis ile ilişkisi kapsamında kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Koşullar’a ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Tesis, HotelRunner’ın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Tesis’in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla; veya herhangi bir şekilde Müşteri ile Tesis arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde Müşteri’nin yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla Müşteri’ye ait veriyi Müşteri ile paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Tesis’e, Müşteriler’e ve Tesis tarafından Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler güvenlik, HotelRunner’ın yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edilebilecektir.
 • Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a geçici olarak erişim engellenebilir. Bu durumda HotelRunner, Platform kullanımının asgari ölçüde etkilenmesi için kesintileri mümkün olduğunca kısa tutmaya ve kesintileri Platform kullanımının en az olduğu saatlerde yapmaya özen gösterecektir.
 • Tesis’in, Site’de açıklanan ve “OLDUĞU GİBİ” sunulan Hizmetler’in dışında Tesis’e özel hizmetler talep etmesi ve ve/veya Site’de yer alan danışmanlık faaliyetlerinden yararlanmak istemesi halinde, söz konusu hizmetlere ilişkin koşullar taraflar arasında ayrıca belirlenecek ve ücretlendirilecektir.
 • Tesis, HotelRunner hizmetleri için yaptığı ödemeyi kredi kartı vasıtasıyla gerçekleştirmesi durumunda, Platform’da otomatik ödeme için tanımlı bir kredi kartı bulunmuyor ise halihazırda ödeme yapılan kredi kartı ileride otomatik ödeme yapılması amacıyla Platform’a kaydedilir. HotelRunner, daha sonraki ödemeleri, ödeme zamanları geldiğinde Platform’a kaydedilmiş kredi kartından otomatik olarak çekebilir. Tesis, dilediği zaman, kayıtlı bu kredi kartını Platform’dan kaldırabilir, başka bir kredi kartıyla değiştirebilir veya Platform’a yeni bir kredi kartı daha ekleyebilir. Ancak Platform’dan yapılacak otomatik ödemeler için sürekli olarak en az bir kredi kartı bilgisi bulunmalıdır.
 • Tesis, Hizmet Bedeline ait ödemelerini kendine ait Paypal hesabıyla da yapabilir. Tesis, HotelRunner’a “Paypal Reference Transactions” vasıtasıyla düzenli ödeme çekimleri için önceden izin vermiştir. Tesis, bu düzenli ödeme çekim ön iznini dilediği zaman kendisine ait Paypal hesabının yönetim panelinden sırasıyla “Kullanıcı Profili” -> “Param” -> “Önceden onaylı ödemelerim” -> “Güncelle” -> İptal” adımlarını izleyerek iptal edebilir.
 1. Fikri Mülkiyet Hakları
 • Platform, Hizmet ve Hizmet’ler kapsamında üretilen yazılım, tasarım vs. çalışmalar üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat HotelRunner’a aittir. İşbu Koşullar’da yer alan hiçbir hüküm, ilgili hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Tesis’e devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bahsi geçen Hizmet, yazılım, tasarım vs. içerik üzerinde Tesis lehine münhasır olmayan, sözleşme süresi ile sınırlı, devredilemez bir kullanım hakkı tanınmıştır. Tesis tarafından Platform üzerinde sağlanan içerikler üzerindeki haklar ise Tesis’e ait olup; işbu Koşullar kapsamında HotelRunner’a bunların kullanımına ilişkin dünya çapında kullanılabilir, ücretsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans (kullanım hakkı) verilmektedir.
 • Tesis, herhangi bir şekilde HotelRunner’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacak; herhangi bir kişi veya kurumun fikri ve sınai mülkiyet, gizlilik vs. haklarını ihlal etmeyecektir.
 • Tesis, Platform ve Hizmet’ten faydalanırken üçüncü kişilerin telif hakları ve kişilik hakları başta olmak üzere tüm haklarına saygılı bir şekilde hareket edecektir. Üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğinin tespiti halinde HotelRunner Hizmet’i geçici olarak askıya alabilecek veya sona erdirebilecektir.
 1. Sorumlulukların Kısıtlanması
 • Tesis, ekleri de dahil olmak üzere işbu Koşullar’ı veya mevzuatı ihlalinden yahut Hizmet ya da Platform’un kullanımından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı olarak doğan makul yasal ve muhasebe ücretleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir hak talebi, yükümlülük, zarar, ziyan ve masrafa karşı HotelRunner ile yönetici, müdür, çalışan ve acentelerini savunmayı, tazmin etmeyi ve zararlarını karşılamayı kabul eder.
 • HotelRunner, Tesis açısından aracı, acente veya sigortacı konumunda değildir. HotelRunner Sözleşme kapsamında yalnızca Hizmet’i sunmakla yükümlü olup, Tesis, HotelRunner’ın, Müşteriler ve/veya Acenteler ile Tesis arasındaki ilişkinin tarafı olmadığını, Hizmet kapsamında HotelRunner’ın yegane sorumluluğunun ilgili tarafları teknik olarak bir araya getirmek olduğunu ve bu kapsamda gerek Müşteriler gerekse Acenteler tarafında meydana gelebilecek sözleşmeye yahut mevzuata aykırılık hallerinden HotelRunner’ın herhangi bir şekilde sorumlulu olmayacağını kabul ve beyan eder. Tesis’in Müşteri yahut Acenteler’e yönelik her türlü talepleri doğrudan ilgili tarafa yöneltilecektir.
 • Tesis, Platform’a yüklenebilecek olan her türlü içerikten münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Tesis’e iletilecek yahut rücu edilecektir. Tesis, HotelRunner’ın diğer Tesisler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere Hizmet aracılığıyla sunulan hiç bir ürünün, hizmetin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların satışının/internet üzerinden satışının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ürün, hizmet ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı HotelRunner’ın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • Tesis, Platform üzerinden HotelRunner’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen Platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında HotelRunner’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • Platform, Platform kapsamındaki Hizmet ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda HotelRunner’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.
 • Tesis, Hizmet’e erişim için gerekli donanım, yazılım ve bağlantının temininden ve bunlara ilişkin her türlü ücretten bizzat sorumludur. Platform üzerinden sunulan Hizmet ve içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda HotelRunner’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 • HOTELRUNNER, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN PLATFORM’UN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK HOTELRUNNER, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT EL VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HOTELRUNNER’IN HİZMET VE İŞBU KOŞULLAR KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA TESİS TARAFINDAN SON ON İKİ AY İÇERİSİNDE PLATFORM’UN KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK HOTELRUNNER’A ÖDENMİŞ OLAN TOPLAM BEDEL VEYA BU ŞEKİLDE BİR ÖDEME YAPILMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA 50 AMERİKAN DOLARI İLE SINIRLI OLACAKTIR.
 1. Koşullar’ın Geçerliliği ve Feshi
 • İşbu Koşullar Hizmet’in başlaması ile birlikte yürürlüğe girecek ve Tesis’in Hizmet’i aldığı süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Hizmet’in deneme süreli olarak ücretsiz sunulması halinde, HotelRunner tarafından süre sonuna doğru yapılan bildirime karşın Tesis tarafından ödeme bilgilerinin HotelRunner ile paylaşılmaması halinde Hizmet deneme süresi sonunda kendiliğinden sona erecektir. Taraflar arasında ayrıca bir Ticari Koşullar akdedilmesi halinde süre ve yenilemeye ilişkin koşullar Ticari Koşullar kapsamında ayrıca belirlenebilecektir.
 • Platform ve Hizmet’in devamlılığı HotelRunner’ın takdirinde olup, HotelRunner dilediği zamanda bunları askıya alabilir veya sona erdirebilir. Taraflardan her biri, herhangi bir zamanda Hizmet’i/Hizmetler’i sona erdirme ve/veya işbu Koşullar’ı feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda taraflar Hizmet süresince tahakkuk eden hak edişleri dışında birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar.
 • Tesis tarafından Koşullar kapsamında sunulmakta olan Hizmet’in/Hizmetler’in sona erdirilmesine ilişkin bildirimler destek@hotelrunner.com adresine yapılacak, veya Hizmet/Hizmetler, Platform üzerinden Hizmet iptali ile ilgili işlemler yapılarak gerçekleştirilecektir. Fesih, HotelRunner tarafından Platform üzerinden veya eposta yoluyla fesih konfirmasyonu iletilmesi ile birlikte yürürlük kazanacaktır.
 • Tesis’in işbu Koşullar ve ekleri ile mevzuatta yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması ve kendisine yapılan bildirime rağmen söz konusu aykırılığın 5 (beş) gün içerisinde giderilmemesi halinde HotelRunner Hizmet’i kısmen veya tamamen sona erdirebilecektir. HotelRunner, takdir hakkı kendisinde olmak üzere söz konusu süre içerisinde veya ilgili aykırılık sona erdirilene kadar Hizmet’i kısmen veya tamamen askıya alabilecektir.
 • Tesis’in faaliyet ruhsatını kaybetmesi, kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, HotelRunner işbu Koşullar’ı feshedebilecek ve Hizmet’i sona erdirebilecektir.
 • Tesis’in Platform üzerinden faydalandığı her bir Hizmet’in Tesis veya HotelRunner tarafından sona erdirilmesi bu Koşullar’ın diğer Hizmetler açısından yürürlüğünü etkilemeyecek ancak Hizmetler’in tamamının yahut işbu Koşullar ile eklerinin sona ermesi veya feshi halinde, Tesis’in Hizmet ve Platform ile entegrasyonu derhal sona erecek ve Tesis’e ait içerik Platform’dan geri getirilemeyecek şekilde silinecektir.
 • Tesis, Hizmet’in Koşullar’da belirtilen şekillerde askıya alınması veya feshedilmesi halinde herhangi bir tazminat ya da kar kaybı, müşteri kaybı vs. zarar talebinde bulunamayacaktır. Hizmet veya Koşullar’ın Tesis’ten kaynaklanan nedenlerle sona erdirilmesi halinde Tesis tarafından peşin ödenen tutarlar iade edilmeyecektir.
 1. Muhtelif Hükümler
 • İşbu Koşullar’ın yürürlüğe girdiği tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların veya tek bir tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, internet kesintileri, altyapıdan kaynaklı sorunlar vb. gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf durumu derhal diğer tarafa bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Hizmet kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen taraf Hizmet’in tazminatsız olarak sona erdirilmesini talep edebilir.
 • Tesis, Koşullar kapsamında kendisine tanınan hakları ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. HotelRunner ise Koşullar’dan doğan tüm hak ve yükümlülüklerini takdir hakkı kendisine ait olmak üzere devir ve temlik etme hakkını haizdir. Koşullar’da yer alan düzenlemeler, taraflar ve halefleri açısından bağlayıcıdır.
 • İşbu Koşullar’da yer alan hiçbir düzenleme taraflardan birinin temsilcisi, acentesi vs. olarak atandığı şeklinde yorumlanmayacaktır.
 • HotelRunner, herhangi bir zamanda işbu Koşullar’ın, Hizmet’in, Platform’un kapsamını tek taraflı olarak tadil etme hakkına sahiptir. Bu tip değişiklikler işbu sözleşme ve Site’de aksi belirtilmediği sürece Platform’da veya Site’de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, Tesis’e ayrıca bildirimi zorunlu değildir.
 • Tesis ile kayıt olurken bildirilen eposta vasıtasıyla veya Platform’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Eposta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Eposta adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Tesis’in sorumluluğundadır.
 • İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Koşullar’ın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • HotelRunner’nın işbu Koşullar yahut ilgili mevzuat kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın gelecekte uygulanmasından feragat teşkil etmeyecektir. Böyle bir haktan feragat sadece yazılı olması ve HotelRunner’nın yetkili temsilcisi tarafından imzalanması halinde geçerli olacaktır. İşbu Koşullar kapsamında açıkça belirtilen durumlar dışında taraflardan birinin işbu Koşullar kapsamındaki yasal çözüm yollarından herhangi birini uygulaması işbu Şartlar altındaki veya diğer çözüm yollarına halel getirmeyecektir.
 • İşbu Koşullar ekleri (Ek-1 Gizlilik Koşulları , Ek-2 Hizmet Anlaşmaları) ile bir bütündür, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve konusuna ilişkin olarak daha önce akdedilmiş sözlü veya yazılı anlaşmaların yerini alır. Koşullar ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
 • Taraflar, Hizmet ve işbu Koşullar’a ilişkin uyuşmazlıklarda tarafların defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 • İşbu Koşullar ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemesi ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.